De Reube

De Reube is een kleinschalig zorginitiatief, gevestigd op landgoed Ampsen in het buitengebied van Lochem.
In deze schitterende omgeving, in een sfeervolle, geheel verbouwde boerderij bieden wij sinds 2008:

De Reube is een kleinschalig zorginitiatief op het landgoed Ampsen in Gelderland net buiten de stadsmuren van Lochem. De zorgboerderij biedt onder andere dagbesteding aan volwassenen met dementie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of psychiatrische problematiek. De zorgboerderij biedt daarnaast buitenschoolse opvang, logeeropvang, vakantieopvang aan kinderen met een verstandelijke beperking. Veelal is er sprake van een bijkomende problematiek, zoals een lichamelijke beperking, een syndroom, angststoornis, autisme of gedragsproblematiek.

 

error: Content is protected !!